ubezpieczenia-leasing-finansowanie-kredyt-10

38 pozytywnych informacji. Kliknij i sprawdź.

Kredyt czy leasing…wybór należy do Ciebie

Poniższy tekst wyjaśni Ci różnice pomiędzy kredytem i leasingiem

KREDYT

1. Decyzja kredytowa jest przyznawana w ciągu godziny, a wypłata środków następuje po maksymalnie 4- 5 dniach.

2. Wkład własny przy sumie do 100 tys. zł wynosi 0%, a przy sumach przewyższających 200 tys. zł jest on na maksymalnym poziomie 30%. W kredycie po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych można obniżyć wkład własny!

3. Kredytować można samochody nawet w wieku 15 lat z maksymalnie 5 letnim okresem spłaty, a jeśli chodzi o auta osobowe to nie ma żadnych ograniczeń dotyczących „wieku pojazdu”!

4. Odliczenia wszystkich kosztów: Podatek VAT jest kredytowany przez bank i jednorazowo odliczany przy zakupie,dodatkowo do odliczenia koszty AC/OC/ASS i raty odsetkowe, paliwo.

5. Przy kredycie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w okresie krótszym niż 6 miesięcy, zgodnie z indywidualną decyzją banku, obowiązane są do wpłaty własnej (max. do 10%).

6. Pojazd kredytowany należy do klienta. Jest jedynie częściowe przewłaszczenie banku jako zabezpieczenie kredytu.

7. SPŁATA KREDYTU – W KAŻDEJ CHWILI!!! (Jedynie całkowita szkoda ubezpieczeniowa zobowiązuje do zapłaty 2% wartości pozostałego kredytu bez odsetek).

LEASING

1. W przypadku leasingu decyzja do 2 dni wyplata środków do 1,5 tygodnia.

2. Wkład własny przy samochodach fabrycznie nowych 1%, używane 10%, od wniesionego kapitału zależne są wymagania odnośnie dokumentów finansowych.

3. Wiek pojazdu + okres spłaty nie powinien przekraczać 10 lat.

4. Odliczenia wszystkich kosztów : Podatek VAT w każdej racie czynszowej czyli cała rata do odliczenia, AC/OC/ASS, faktura za wpłatę własną , faktura za rejestrację, paliwo

5. Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 6 miesięcy zobowiązani są do wkładu własnego na poziomie 10-30% wkładu własnego.

6. Właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, a użytkownikiem firma korzystająca z leasingu.

7. SPŁATA LEASINGU- nie wcześniej niż 24 m-ce- zgodnie z ustawą podatkową, natomiast przy szkodzie całkowitej nastąpi po zapłacie kwoty umownej wynikającej z różnicy z wyceny rzeczoznawczy szkody a pozostałością rat. Można również wskazać innego leasingobiorcy który przejmie trwający leasing jednak do tego Wymagana jest zgoda Departamentu leasingodawcy

Formularz kontaktowy

Wystarczy twoja jedna, mailowa wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie twoje pytania.

Uproszczona procedura

Uproszczona procedura zawarcia umowy, bez zbędnych pism i formularzy

Minimum
formalności

Minimum formalności oszczędność czasu i pieniędzy

Brak angażowania dużych środków własnych

Które mogą być wykorzystane na inne cele, jednocześnie nie pogarsza się zdolności kredytowej leasingobiorcy

Korzyści podatkowe

Odliczenia całej raty czynszowej, a także opłaty wstępnej